Nieuws van de CHR (251)

Zo blijft u toch de hoogte
Het jaar 2020 hebben we achter ons gelaten. Voor de CHR betekent dit dat verantwoording moet worden afgelegd over het afgelopen jaar. In de jaarrekening van 2020 lezen we dat er € 22.800,- is ontvangen en dat er € 23.400,- is uitgegeven. Van de uitgaven ging € 16.000,- direct naar de projecten in Roemenië en Hongarije en aan transportkosten werd € 7.000,- uitgegeven. Daarvoor zijn in 2020 in totaal 7 transporten uitgevoerd. Er is veel werk
verricht  in Sliedrecht, maar ook door onze partners in het buitenland. Prachtig om op deze manier met elkaar in verbinding te staan. U hebt in het kerstnummer van het Kerkblad nog kunnen lezen hoe enorm dit gewaardeerd wordt. De jaarrekening wordt binnenkort door de Diaconie gecontroleerd en vastgesteld.
Van ds. Molnar uit Lapusel kregen we deze week een prachtig ‘filmpje’ waarop we konden zien hoe in 2020 het dak van de kerk is vernieuwd en op welke manier onderhoud aan de fundering en muren van de kerk is uitgevoerd.
Op 11 februari hoopt de commissie digitaal te vergaderen. In die vergadering hopen we ook met ds. István Higyed uit Micula digitaal contact te hebben.

Kleding NIET brengen
Er is GEEN mogelijkheid om kleding te brengen in februari. Het kan helaas niet vanwege de strengere maatregelen om het coronavirus te bestrijden. We hopen dat u hiervoor begrip hebt en uw spullen nog even zelf wilt bewaren. Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184 416220.

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 06 4688446