Nieuws van de CHR (254)

Zaklamp
Deze week schreef ds. István Higyed uit Micula een mail. De situatie in Roemenië is vanwege corona echt dramatisch. Scholen zijn weer gesloten en er zijn zeer strenge maatregelen genomen.
Er zijn veel te weinig mensen gevaccineerd. István schrijft nog meer en dat is zo mooi
dat ik het graag met u wil delen: ‘En ondanks alle moeilijkheden gaat het leven in de gemeenschap door. Vorige week hebben we de kerkenraad herkozen voor de komende 6 jaar. Volgend jaar worden de verkiezingen gehouden in het dekenaat en aan het eind van het jaar in het episcopaat. Er komt dus een nieuwe bisschop. Toen onze kerkenraad in de kerkdienst de eed aflegde, dat je trouw zou worden aan Christus en de kerk, ontvingen ze een symbolische gave om ons te herinneren aan wat onze Heer ons heeft geleerd: Jij bent het licht van de wereld. Laat uw licht voor de mensen schijnen, zodat zij uw goede werken kunnen zien en uw Vader in de hemel kunnen loven (Matteüs 5: 14, 16).
Het geschenk kwam uit Nederland, Sliedrecht! Toen ik de doos de eerste keer zag, dacht ik niet dat onze Heer ons een boodschap zou sturen. Ieder kerkenraadslid heeft zo’n zaklamp cadeau gekregen naast de reeds bedachte Bijbeltekst. De zaklampen zijn bijzonder. Ze hebben een dynamo die alleen licht geeft als deze met de hand wordt bediend. Iedereen moet dus zijn eigen kracht gebruiken als hij zelf licht wil zijn in de kerk of als hij de juiste weg wil wijzen voor anderen. De kracht van de Heilige Geest is dynamisch (van dynamo…). Hij geeft ons een dynamisch christelijk leven, zodat we kunnen dienen met onze persoonlijke vestiging en verantwoordelijkheid in de gemeenschap. Het is vreemd hoe onze Heer zulke kleine dingen gebruikt om Zijn boodschap aan ons duidelijk te maken.
Ik groet u hartelijk, ook namens de gemeente en de pastorie en ik wens u Gods overvloedige zegeningen.’
Misschien herinnert u zich nog wel dat ds. István jaren geleden in Sliedrecht preekte over
’U bent het zout der aarde’ en dan nu dit! Iets om over na te denken.

Met elkaar en voor elkaar
Maandagmorgen 8 november was er weer een mooie opkomst van vrijwilligers om de ingezamelde spullen te sorteren en netjes in dozen te doen. Er is weer heel veel werk verzet. ’s Middags was het opnieuw een en al activiteit. De vrachtwagen is geladen met spullen met bestemming Zerindu Mic in Roemenië en de daklozenopvang in Boedapest.

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 06-46 88 44 67