Nieuws van de CHR (256)

Nog de hartelijke groeten uit Roemenië
Vorige week kregen we een aantal mails uit Roemenië. Zo mogen we u de hartelijke groeten overbrengen vanuit Oradea waar we nog contacten onderhouden met ds. Farkas Antal en het bestuur van Agnulli Dei die de Hervormde Gemeente van Sliedrecht een warm hart toedragen. Ook ds. Viktor Molnar uit Lapusel schrijft dat hij dankbaar is voor de hulp. Ook de camera uit de Maranatha Kerk, die aan hen gestuurd is, wordt goed gebruikt en ook zijn de voedselpakketten uitgedeeld. Ds. István Higyed uit Micula brengt eveneens zijn hartelijke dank over aan de gemeente van Sliedrecht. Hij sluit zijn mail als volgt af: ‘We groeten van harte de commissie, de kerkenraad, de dominees, de hele gemeente, en wensen jullie allemaal een gezegende Pasen en een goede gezondheid, met 2 Korintiërs 5: 17: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ Wat is het toch bijzonder dat een dominee zo’n 1500 kilometer van ons vandaan, dat aan u en mij schrijft.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 10 april kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed, dekens en speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138 in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is.
Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur. Omdat we best veel aanloop verwachten, is het belangrijk dat we met elkaar de doorstroming goed laten verlopen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. We hebben bedacht dat u zoveel mogelijk buiten uw zakken met kleding al kunt afgeven. Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184 416220.
Met een hartelijke groet, Dick van Mourik, 06 46884467.