Nieuws van de CHR (258)

Verantwoording acties rondom Kerst
Opnieuw zijn evenals vorig jaar ruim 3.200 wenskaarten bij ons ingeleverd. Met verwondering en dankbaarheid kijken we terug op wat het effect is van deze actie. Niet alleen een opbrengst van bijna € 1.900,- die wordt ingezet voor de projecten, ook de blije gezichten van mensen die een kaartje hebben ontvangen en die dit weten te waarderen. Ook is er bijna € 5.400,- aan giften voor het uitdelen van voedselpakketten ontvangen.
Hiervan hebben we inmiddels € 5.000,- overgemaakt naar de kerkenraden van Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Ze kunnen daarmee de aankoop van boodschappen betalen en hun stukje gemeentewerk organiseren. Naast deze mooie inkomsten mag ook uw steun aan de jongerenwerkvakantie voor de projecten in Hongarije niet onvermeld blijven. Prachtig, een bedrag van bijna € 2.500,- op één avond voor materiaalkosten etc.
Heel hartelijk dank voor al uw goede gaven.
Dat alles tot zegen mag zijn voor de naasten.

Hartelijke groet, Dick van Mourik, 06-46 88 44 67