Nieuws van de CHR (257)

Waardering
Waardering geven is belangrijk! Dit doe je door het geven van een oprecht gemeend compliment of door het geven van iets lekkers bij de koffie. We boffen als CHR met zoveel fijne gemeenteleden die het hart op de juiste plek hebben.
Die betrokken vrijwilligers vonden zomaar wat in hun schoen; dank jullie wel.

Kerstkaartje Sliedrecht en Wijngaarden
Vriendschap, waardering of oog hebben voor die ander, een kaartje met zomaar een paar woordjes of regels geeft de ontvanger altijd een fijn gevoel. Wat fijn wanneer u dit jaar meedoet met de kerstpostactie. Hoe doet u mee? Schrijf kaarten aan uw vrienden en kennissen, maar denk ook aan gemeenteleden in de kerk die u lange tijd niet hebt gezien. Het is een mooie manier van omzien naar elkaar. Uw kerstkaarten voor Sliedrecht en
Wijngaarden nemen wij graag in ontvangst. Voor € 0,60 per stuk worden de kaarten,
door ons voorzien van een speciale postzegel en stempel, uiterlijk 22 december bezorgd.

Kerstpost waar inleveren?
Het is mogelijk om uw kaarten tot en met 17 december bij de onderstaande adressen in te leveren. Handig om ze in een plastic zakje te doen, inclusief gepast geld. U kunt het zakje gewoon door de brievenbus doen als er niemand thuis is bij:
– Ineke van ’t Hoff: Adriaan Volkersingel 23;
– Esther Harrewijn: Grienduil 2;
– Margareth Spijkers: P.A. de Genestetstraat 50;
– Fam. De Vlaam: Weresteijn 48;
– Dick van Mourik: Reinenweer 64.
Ook kunt u de kerstkaarten en ook uw giftenenvelop inleveren in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk op:
woensdag 15 december tussen 09.00 en 11.30 uur;
zaterdag 18 december tussen 09.00 en 11.30 uur.
De circa 45 vrijwilligers kunnen alvast in hun agenda’s noteren dat zij op zaterdag 18 december tussen 12.15 en 12.30 uur hun pakketje met post kunnen ophalen.
Heeft u vragen: Ineke van ’t Hoff, 0184-41 93 41 of famvanthoff@outlook.com.

Envelop boodschappenpakket
Vorige week is door de bezorgers van het Kerkblad ook een envelop rondgebracht. Als Hervormde Gemeente brengen we ieder jaar geld bij elkaar om onze broeders en zusters
in de gemeenten Micula, Lapusel en Zerindu Mic te verrassen met een boodschappenpakket (van circa € 6,-). We zijn van plan om € 5.000,- te verdelen over deze
3 gemeenten. Hiervoor worden door de plaatselijke predikanten en kerkenraden dan boodschappen gekocht zoals macaroni, olie en suiker. Op die manier worden zo’n 800 gemeenteleden blij gemaakt. Het is een mooie manier waarop de verbondenheid
tussen Sliedrecht en deze plattelandsdorpen gestalte krijgt.
U kunt uw gift overmaken op: bankrekeningnummer:
NL61 RABO 0373 7101 78 t.n.v. Commissie Hulp Roemenië, onder vermelding van: gift boodschappenpakket
Op de envelop is bij vermelding van het bankrekeningnummer een 3 weggevallen. Het hierboven vermelde nummer is juist. Heel hartelijk dank voor uw gift!

Met een hartelijke groet, Dick van Mourik, 06-46 88 44 67