Nieuws van de CHR (274)

Nieuws van de commissie
De commissie heeft vorige week vergaderd en het is goed om een aantal onderwerpen
met u te delen. Eerder in het Kerkblad hebben we u verteld over de bouwactiviteiten bij
de renovatie van de kerk in Lapusel. We hebben € 1.000,- overgemaakt als bescheiden bijdrage. In Lapusel waren ze er erg blij mee. Verder zal het idee worden uitgewerkt voor een bezoek in 2023 van een dominee uit Roemenië aan Sliedrecht. Ook hebben we gesproken over hulp aan Oekraïne in de winter. De inwoners hebben het zwaar. Micula
en Lapusel liggen dichtbij de grens met Oekraïne. In december zal tegelijk met de kerstpostactie aandacht worden gevraagd voor de tekorten aan voedsel in Oekraïne.
Met financiële hulp vanuit Sliedrecht willen we vanuit Micula en Lapusel transporten
met voedsel de grens over brengen. Wordt vervolgd.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 3 december kunt u weer kleding, schoenen, linnengoed, dekens en speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138 in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is. In de collectebus van 5 november zat € 45,-, waarvoor dank. Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur. Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184-41 62 20.
Heeft u nog vragen of wilt u wat delen, neem gerust contact op.
Hartelijke groet, Dick van Mourik, 06-46 88 44 67