Nieuws van de CHR (285)

Ontreddering in Lapusel
Zondag 12 februari kregen we van ds. Viktor Molnar het volgende berichtje:
‘Sorry dat ik u moet storen op zondag, maar een noodlottige gebeurtenis heeft er gisteren plaatsgevonden in onze gemeente. Het huis van Imre Csedes heeft in brand gestaan en er is heel veel schade. Vanmorgen hebben we na de kerkdienst overlegd met de kerkenraad en als u instemt dan willen we graag € 1.000,- doneren van het geld wat we recentelijk van u hebben ontvangen om de noden te verlichten van families die het nodig hebben. Wilt u dit bespreken met de commissie en het ons laten weten of u het hier mee eens bent?’.
Na overleg hebben we als commissie geantwoord en gevraagd om de steun vanuit Sliedrecht over te brengen aan de familie Csedes, dat we waardering uitspreken voor het voorstel van de kerkenraad, dat we uiteraard meegaan in hun voorstel en dat vanuit Sliedrecht een extra bijdrage van € 1.000,- wordt overgemaakt als bijdrage in de kosten van herstel. Omdat het in Roemenië ongebruikelijk is om een brandverzekering af te
sluiten op je woning, wordt er onder de gemeenteleden van Lapusel een actie georganiseerd om deze getroffen familie te helpen. Wanneer alles wat je hebt opgebouwd opeens door brand wordt verwoest, is het fijn om geholpen te worden.
Wanneer u wilt, kunt u ook helpen door een gift over te maken op onze bankrekening onder vermelding van brand familie Csedes. Alvast hartelijk dank.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 4 maart kunt u weer schone kleding, schoenen, linnengoed en speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138, in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is.
Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184-41 62 20.

Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 06-46 88 44 67