Nieuws van de CHR (281)

Hier doe je het voor!
Een gemeentelid sprak me zaterdag aan: ‘Ik heb toch maar kerstkaarten geschreven, niet om zelf kaarten te krijgen maar mensen die een kaart krijgen, kan je zo blij maken, een kaart is toch anders dan een appje’. We willen iedereen bedanken die er zo over denkt. Er zijn ruim 1.800 kaarten ingeleverd. De opbrengst van de kerstpostactie dit jaar is € 1.317,25. Daar zijn we heel blij mee.

Boodschappen gift Roemenië/Oekraïne
Deze actie loopt nog en we hebben al mooi nieuws: de vrouwenvereniging heeft naar aanleiding van het kerkbladbericht van vorige week spontaan geld opgehaald tijdens hun vergadering. De opbrengst was maar liefst € 600,-. Heel hartelijk dank.
Het is toch bijzonder dat wij in Roemenië contacten hebben die hun naasten in Oekraïne helpen. Met uw gift worden in Roemenië boodschappen voor eerste levensbehoeften gekocht. In kleine busjes worden de spullen over de grens met Oekraïne vervoerd om broeders en zusters in dat deel van Oekraïne een beetje te helpen. Het is een mooie manier waarop de verbondenheid tussen Sliedrecht, Roemenië en Oekraïne gestalte krijgt.
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer:
NL61 RABO 0373 7101 78 ten name van Commissie Hulp Roemenië, onder vermelding van:
gift boodschappenpakket.
U kunt ook gebruik maken van de vermelde QR-code of gebruik maken van de app
Hervormd Sliedrecht bij ‘Geven’ naast het ‘kopje’ Collectes. Ook een kleine gift wordt erg op prijs gesteld en helpt! Alvast dank.

Renovatie kerk Lapusel
In de gemeente Lapusel zijn ze volop bezig met de restauratie van de kerk. Bij ons bezoek in oktober waren we onder de indruk hoe grondig de renovatie wordt aangepakt. Nieuwsgierig naar de voortgang kregen we deze week een e-mail. Ds. Viktor Molnar uit Lapusel schrijft het volgende:
We danken God dat we nu het binnenschilderwerk van de kerk hebben kunnen afmaken en ook de stenen tegels zijn sinds uw bezoek gelegd. Met de hulp van het geld dat u stuurde voor de kerkrenovatie zijn we er ook in geslaagd een timmerbedrijf te contracteren dat in de eerste helft van 2023 de kerkbanken zal maken. We hebben net het prototype van één bank, om een idee te hebben hoe die eruit zal zien. Daarnaast moeten we de elektrische installaties nog afwerken, maar dat is niet zo’n grote uitgave; en ook moeten we volgend jaar de verwarmingsapparatuur kopen, wat ongeveer € 10.000,- kost.
In het proces van de kerkrenovatie hebben we vaak ervaren dat God ons op een geweldige manier helpt via de mensen die bereid zijn te helpen bij de voortgang van deze renovatie. We hebben dus vertrouwen in God, dat Hij ons zal blijven helpen om deze renovatie volgend jaar af te ronden.
We willen u nogmaals bedanken voor uw hulp bij de kerkrenovatie, en ook voor de diaconale hulp die u ons elk jaar stuurt. Met het geld dat u ons stuurt kunnen we mensen helpen die ziekenhuiszorg nodig hebben. God zegene u en de hele gemeente voor uw bereidheid om te helpen en voor het zorgen voor mensen in nood, met uw hulp.

Gezinsvervangend huis Pro Vita
Zoals u vast nog weet, hebben Robert-Jan van Eijk, Frank Dunsbergen, Esther Harrewijn en Dick van Mourik in oktober een bezoek gebracht aan het gezinsvervangend tehuis Pro Vita in Baia Mare. De Commissie onderhoudt al zo’n 30 jaar warme contacten met Gabor en Györgyi Viragh. Ze zijn ontzettend blij dat met de gift van € 5.000,- uit Sliedrecht het mogelijk werd om deze zomer zonnepanelen te installeren, waar ze dit jaar dus volop profijt van hebben gehad. Naast dit werk zijn ze nu ook betrokken bij de voedseltransporten naar Oekraïne. Toen wij op bezoek waren hebben we hen een aardigheidje gegeven.  Waardering is hier wel op z’n plaats!

Liefdadigheidsconcert in Micula
Van ds. István Higyed uit Micula (u weet misschien nog dat hij 10 jaar geleden (2012) in Sliedrecht heeft gepreekt) kregen we vorige week ook een update. Wat wij in Nederland niet kennen, is dat in Roemenië wedstrijden tussen verschillende kerkelijke gemeenten worden georganiseerd welke jongeren uit een bepaalde plaats het best kunnen declameren. István schrijft hierover het volgende:
Met kinderen uit Micula namen we deel aan een wedstrijd waarbij kinderen uit andere gemeenten in ons decanaat gedichten voordroegen. Deze gedichten zijn geschreven door een vrouw die tijdens haar leven langzaam haar gehoor en zicht verloor en uiteindelijk volledig doof en blind werd. De christelijke gedichten werden door kinderen uit het hoofd geleerd. Onze kinderen uit Micula werden eerste en tweede.
We hebben ook deelgenomen aan de traditionele bijbelwedstrijd met enkele van onze jeugdgroepen. Onze groep won de derde plaats in ons decanaat.
Ook schrijft István over een zeer aangrijpende gebeurtenis die vorige maand heeft plaats gevonden:
We hadden weer een bijzondere dienst in Micula, met een liefdadigheidsconcert voor een jongen die een ongeluk heeft gehad. Deze jongen wilde zijn vriend helpen die op een treinwagon klom om een selfie te nemen en werd geraakt door hoogspanningsstroom. De jongen op de wagen stond plotseling in brand.
Zijn vriend probeerde hem te helpen, maar ook hij werd geraakt door de elektriciteit. Zijn lichaam was voor meer dan 50% verbrand. Het is een wonder dat hij in leven bleef en niet stierf zoals zijn vriend. Deze jongen heeft nu speciale behandelingen nodig, wordt nog steeds geconfronteerd met plastische operaties.
We hadden een ontmoeting met de schoolleiding in Micula, leraren en een kinderkoor van de muziekschool uit de nabijgelegen stad Satu Mare en organiseerden een muzikale middag in onze kerk, met als motto: Laten we iets voor elkaar doen. Het was een
ontroerend concert.
Momenteel oefenen we samen met de kleinere kinderen, de jeugdgroep en het koor al voor het kerstprogramma.

Post uit Zerindu Mic
Ds. Lörincz Lorand met wie we in Zerindu Mic contact hebben, schreef vorige maand het volgende :
Hartelijk dank voor de brief en de steun die we van jullie hebben ontvangen.
Met ons gaat het ook goed. Na de hete en droge zomer kwam de herfst met de regens. Deze regens waren een zegen voor onze velden. Maar de mooie herfst maakt nu plaats voor koud en winters weer.

Kledingtransport Zerindu Mic
Allereerst willen wij u hartelijk danken dat u dit jaar aan ons denkt en ons steunt met deze goederen. Wij willen u ook bedanken voor het sturen naar Zerind (ligt circa 10 km van
Zerindu Mic), waar ik ook dominee ben.
In Zerindu Mic verkopen we de zending als volgt: op de zaterdag na aankomst en als er in de volgende dagen nog iets over is, geven we het in ongeopende dozen aan mensen, die een van de leden van de kerkenraad een vastgesteld bedrag geven.
Dit bedrag wordt zo vastgesteld dat het niet te hoog en niet te laag is. Wij geloven dat we het zowel voor de kerk als voor de bewoners op deze manier goed doen. Het komt voor dat zelfs een maand na de verdeling van de goederen, mensen met elkaar van kleding wisselen. Bijvoorbeeld als iemand iets vindt dat goed is voor de buurman, of andersom. De reden dat we dit in Zerindu Mic op deze manier doen, is omdat het hele dorp als één familie is.

Kledingtransport Zerind
Ik heb u ook geschreven dat het transport van kleding in Zerind per stuk wordt verkocht. Hier snuffelen de mensen graag in de kleding. En er zijn een paar vrouwen, die het leuk vinden om zelfs meerdere middagen per week toezicht te houden en de verkoop te organiseren.

Speelgoed
We hebben in beide dorpen een deel van het speelgoed apart gezet om aan de kinderen te geven tijdens het kinderprogramma op kerstavond en het andere deel hebben we aan hen gegeven tijdens de Vakantie Kinderbijbelweek.

Gemeentewerk
De verkoop verliep in beide plaatsen zeer goed. Zowel in Zerindu Mic als in Zerind hebben we een mooi bedrag opgehaald: In iedere gemeente ongeveer € 900,-.
Dit bedrag is gebruikt voor de renovatie van gebouwen in beide kerken dit jaar. We hebben het bouwmateriaal (€ 4.000,-) gekocht voor de volledige vervanging van het dak van de pastorie in Zerindu Mic. Wij danken God dat de volledige renovatie van het dak van de pastorie is voltooid. Het werk begon zeer moeizaam door het slechte weer, maar het nieuwe dak is vorige week klaar gekomen. Beide kerken zijn blij met deze kledingzending. Ik heb het gevoel dat de gemeenteleden er hier echt naar uitkijken wanneer het volgende transport komt. Mensen zijn altijd blij als ze het gevoel hebben dat ze gesteund worden, dat ze belangrijk zijn voor iemand.
Bij het uitladen van de dozen uit Sliedrecht vertelde ouderling Gyuszi Must aan iedereen hier die hielp bij het sorteren van de pakketten, dat toen hij jaren geleden een keer naar Nederland reisde, hij in die hal was waar de kleren die naar ons werden gestuurd in dozen werden verpakt. Hij vertelde ons hoe liefdevol de mensen van daar dit doen, als vrijwilligerswerk. We kunnen ze daar echt niet genoeg voor bedanken!
Tot slot een paar woorden over het leven van onze kerk.
Tijdens de zomer hielden we in Zerindu Mic een vakantiebijbelweek voor de kinderen.
We deden dit vanuit Zerind en brachten de kinderen iedere dag heen en weer. Ze vonden dit erg leuk, omdat ze nieuwe kinderen leerden kennen en de mogelijkheid om plezier te maken in een grotere gemeenschap was ook beter.
In september vierden we ook feest in de kerk. Bij het begin van de school hebben de kinderen religieuze gedichten voorgedragen en gezongen. Onlangs vierden we de Hervormingsdag.
Vervolgens herdachten we begin november onze overleden dierbaren op het kerkhof (dat is hier een traditie).

Daklozen in Boedapest
De afgelopen zomer heeft een groep jongeren uit Sliedrecht een onvergetelijke werkvakantie beleefd met Michel en Janet van Boxtel in Hongarije. Zo’n werkvakantie maakt diepe indruk en ga je ook niet meer vergeten. De december nieuwsbrief van Embrace eindigt met: Dankjewel voor jullie gebeden, steun en bemoedigende berichtjes, deze betekenen veel voor ons. In alles houden we onze blik gericht naar boven en vertrouwen we op Hem. Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk
(2 Korintiërs 9: 15).

Wat een ontroerende en mooie verhalen wanneer je dit leest en dat wij daar als Sliedrecht mee in verbinding staan. Het blijft bijzonder.
De CHR (Robert-Jan van Eijk, Frank Dunsbergen, Esther Harrewijn, Willianne Aarnoudse, Frits van der Kooij, Manfred Militie en Dick van Mourik) wil u allen heel erg bedanken voor uw betrokkenheid bij het werk van de CHR en wensen u Goede Feestdagen.