Nieuws van de CHR (287)

Financieel verslag 2022
Op 9 maart is het financieel verslag over vorig jaar vastgesteld. In 2022 waren de totale uitgaven circa € 36.000,-. We laten hier de uitgaven van de jongerenwerkvakantie buiten beschouwing omdat deze kostendekkend verlopen. U vraagt waar het geld zoal aan besteed is? Ondersteuning van vluchtelingen in Oekraïne circa € 15.000,-, zonnepanelen Pro Vita € 5.000,-, transport kleding € 5.500,-, diaconale hulp € 6.600,-, kinderwerk € 1.200,-, overig € 2.700,-. We zijn blij met zoveel betrokken gemeenteleden. Geld is een instrument waar we anderen mee kunnen helpen.

Kleding brengen
In de collectebus van vorige week zat € 58,- waarvoor hartelijk dank. D.V. zaterdag 1 april kunt u weer schone kleding, schoenen, linnengoed en speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138, in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is.
Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur.
Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184-41 62 20.

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 06-46 88 44 67.