Nieuws van de CHR (286)

Dank voor uw hulp
Het bericht over het door brand verwoeste huis van de familie Imre Csedes in Lapusel heeft gemeenteleden in Sliedrecht niet onberoerd gelaten. Naast de bijdrage van € 1.000,- die de
commissie al heeft gestuurd is tot nu toe € 1.700,- ontvangen als bijdrage in de herstelkosten. We willen u heel erg bedanken voor dit meeleven.