Nieuws van de CHR (54)

Hervormde kerk in Oradea-Velente.
Het gebouw van Agnulli Deï  wordt binnenkort verbouwd tot een soort bejaardenhuis.
Dit zijn althans de plannen van dominee Farkas Antal. In Roemenië is het slecht
gesteld met de ouderzorg.
Er zijn nauwelijks voorzieningen zoals bejaardenhuizen.
Waar blijf je dan wanneer je oud en hulp behoevend wordt?
De vraag is gemakkelijk gesteld maar het antwoord op de vraag is een stuk lastiger.
De aanleiding die aan de plannen vooraf is gegaan is ook weer bijzonder.
Vorige maand heeft de gemeente Oradea het huurcontract niet verlengd.
Het gebouw werd verhuurd voor kinderopvang.
Dominee Farkas geeft aan dat hij daar ook weer een stuk leiding van God in ziet.
God heeft een bedoeling. God zorgt ook voor oude alleenstaande mensen.
God gebruikt Farkas.
Het is een les voor ons allemaal; laten we ons leven door God laten leiden.

Wat een mooi initiatief!
U hebt het vast ook wel eens meegemaakt, de kerkelijke inzegening van een
huwelijk. Vorige week had dat ook plaats in onze gemeente.
Daar gebeurde toch iets bijzonders wat het vermelden waard is: het bruidspaar
had voorgesteld om naast de gewone collecte voor de kerk ook te collecteren
voor hulp aan onze broeders en zusters in Roemenië.
De opbrengst was maar liefst ¤ 211,-. Hiervoor heel hartelijk dank.

Namens CHR, Dick van Mourik