Nieuws van de D.A.C. (Diaconale Adoptie Commissie)

In het bijzonder ook grote waardering voor trouwe gemeenteleden die kinderen vaak al vele jaren financieel ondersteunen! Het mag een rijke gedachte zijn om te weten dat de door u gesponsorde kinderen – het zijn er 148! – mede door uw bijdragen een mens(kind)waardig bestaan kunnen en mogen ervaren. Voedsel, kleding, christelijk onderwijs, gezondheidszorg… voor ons zo vanzelfsprekend, maar helaas niet overal op deze wereld…
Geef een kind via het sponsorprogramma kans op een toekomst! Samen staan we sterk: de D.A.C., Woord en Daad… én u! Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van de leden van de D.A.C.

Namens de D.A.C.,
J. (Hans) van der Aa, tel.: (0184) 42 15 50,
e-mail: aa4@upcmail.nl;
T.M. (Martijn) Groothedde, tel.: (0184) 63 23 33,
e-mail: mgroothedde@hotmail.com;
P. (Piet) Verhoef, tel.: (0184) 41 76 92,
e-mail: p.verhoef49@upcmail.nl.
Bankrekening D.A.C.: NL49 RABO 0359 3171 46
t.n.v. Diaconale Adoptie Commissie te Sliedrecht.