Nieuws van de DAC

Het is alweer even geleden dat u iets gehoord hebt van de Diacionale Adoptie Commissie. Dat betekent niet dat er na het laatste bericht niets meer gebeurd is. In de afgelopen tijd kregen we van Woord en Daad bericht dat een aantal kinderen om diverse redenen het sponsorprogramma heeft verlaten. De betreffende sponsors hebben we daarvan op de hoogte gebracht. Gelukkig hebben de meeste sponsors aangegeven dat ze wel verder wilden met een ander kindje. Sommige van de sponsors gaven aan dat ze omwille van de leeftijd wilden stoppen met de sponsoring. Zo’n beslissing respecteren we natuurlijk. Tegelijkertijd beseffen we dat ons sponsorbestand behoorlijk aan het vergrijzen is. En dat zulk soort beslissingen vaker voor zullen komen. En dat baart zorgen. Want het zou ontzettend jammer zijn als we zouden gaan zien dat het aantal sponsorkinderen gaat afnemen. Daarom doen we een dringend beroep op jongeren en jonge gezinnen uit onze gemeente om te overwegen zorg te dragen voor een kind in een van de landen waar Woord en Daad werkzaam is. Er zijn nog heel veel kinderen op de lijst die wachten op een sponsor. Sponsoren kan vanaf € 30,00 per maand. En als dat teveel is, is er ook de mogelijkheid om samen met iemand anders een kindje te sponsoren. De kosten worden dan samen gedeeld. Een mooie gelegenheid om een kind te helpen een betere toekomst op te bouwen. Meer informatie over het sponsorprogramma is te vinden op www.woordendaad.nl. Ook zijn we als commissie graag bereid u van informatie te voorzien. Bel daarvoor een van de commissieleden, of stuur een mail naar: mariusvanwijk@outlook.com. Graag wijzen we u op het blad Werelddelen, waarvan weer een nieuw exemplaar te vinden is achterin de Maranathakerk.  Wilt u het werk financieel steunen, dan kan dat op NL49 RABO 0359 3171 46 o.v.v. Adoptiecommissie. Maar niet minder belangrijk is uw gebed. Van harte aanbevolen.

Namens de Diaconale Adoptie Commissie,
Marius van Wijk, 0622494408;
Theo de Jong, 0184412564;
Hans v.d. Aa, 0184421550.