Nieuws van de DAC

In januari jl. hebben we een prachtige en indrukwekkende avond gehad met ex-sponsorkind Kate Micosa uit de Filippijnen. Zij vertelde ons haar levensverhaal, zeer indrukwekkend. Zij was ook op de Werelddag van Woord en Daad om haar verhaal te vertellen en haar sponsors te ontmoeten. Haar verhaal is te beluisteren via de website van Woord en Daad, www.woordendaad.nl (gebruik als zoekterm Kate). We raden u aan om dat ook echt te doen. Juist door haar verhaal wordt nog meer duidelijk hoe belangrijk het is om een kind te sponsoren. Na de sponsoravond mochten we een aantal nieuwe kinderen aanvragen voor nieuwe en reeds bestaande sponsorouders. Maar er is nog een aantal kinderen dat voor rekening van de commissie komt. Ook voor hen zijn we op zoek naar een sponsor. Deze kinderen worden betaald van uw giften. Ook bij Woord en Daad staan heel veel kinderen op de wachtlijst voor een sponsor. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden als u één van deze kinderen een toekomst wil geven. Stuur een mail naar mariusvanwijk@outlook.com, of bel 0644532173. Wij willen graag dit mooie werk blijven doen en vragen om uw steun. Dat kan in de eerste plaats door dit werk in uw gebed te gedenken, maar ook een gift is van harte welkom: NL49RABO0359317146 o.v.v. Adoptiecommissie.

Namens de DAC,
Marius van Wijk, Theo de Jong, Hans van der Aa.