Nieuws van de Diaconale Adoptie Commissie

Het is alweer even geleden dat de Diaconale Adoptie Commissie haar 40-jarig jubileum mocht gedenken. Naar aanleiding daarvan is een avond belegd voor alle sponsors en andere belangstellenden om u te informeren over dit mooie werk dat we doen in samenwerking met Woord en Daad. Het leek ons als commissie goed om u met enige regelmaat op de hoogte te houden van onze werkzaamheden en de landen waarin Woord en Daad werkzaam is. Dit om het prachtige werk meer bekendheid te geven binnen (en buiten) onze gemeente. Daarom hebben we van Woord en Daad informatie ontvangen die we graag aan u doorgeven. Deze keer een stukje over: Bangladesh. Bangladesh is in veel opzichten vergelijkbaar met Nederland. Dit land in Zuidoost-Azië is namelijk relatief dichtbevolkt en minstens net zo waterrijk. Waar wij ons land hebben beveiligd met een uitgebreid systeem van dijken, kennen ze dat in Bangladesh helaas niet. Zodoende hebben de Bengalen – zoals je de inwoners noemt – regelmatig te maken met overstromingen. Meestal hebben de armen daar de meeste ellende van. Via Woord en Daad worden in Bangladesh momenteel 1045 kinderen gesponsord, verspreid over 5 scholen. Christian Service Society (CSS) is de organisatie waarmee Woord en Daad samenwerkt. Deze organisatie is opgericht in 1972 en heeft als doel het bieden van zorg aan de lijdende en verwaarloosde medemens. CSS werkt als christelijke organisatie in een islamitisch land. In Bangladesh is het sponsorprogramma vooral van belang voor meisjes, omdat zij vaak worden achtergesteld als het om onderwijs gaat. Een relatief groot deel van de sponsorkinderen is meisje (792). Vanaf 2018 worden zelfs alleen nog meisjes toegelaten tot het programma. De meisjes verblijven in een tehuis van CSS, waar zij christelijke vorming krijgen, elke dag gezonde voeding, schoolkleding en indien nodig medische zorg. Wilt u mee helpen om nog meer achtergestelde meisjes in Bangladesh een toekomst te geven? Geef u dan op als sponsor. Voor een bedrag van € 30,- per maand is dit mogelijk. Als dit voor u een bezwaar is, bestaat de mogelijkheid om voor €15,- een kind te sponsoren samen met iemand anders. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van de commissieleden.

P.S.      

Graag zouden we van zoveel mogelijk sponsors het emailadres willen ontvangen om dit toe te voegen aan uw gegevens. Van velen mochten we het al ontvangen. Als u het nog niet heeft doorgegeven, wilt u dat dan alsnog doen aan
mariusvanwijk@outlook.com? Alvast hartelijk dank.

Namens de Diaconale Adoptie Commissie,

Marius van Wijk, 0622494408
Theo de Jong, 0184412564