Nieuws van de Diaconale Adoptie Commissie

In het vorige bericht hebben we u het een en ander verteld over Bangladesh.

In dit bericht richten we een blik op Benin, een land in midden Afrika met bijna 11 miljoen inwoners.

De economie van Benin drijft voornamelijk op landbouw (waaronder katoenproductie) en regionale handel. De landbouw is sterk afhankelijk van de regenseizoenen. Doordat die neerslag sterk varieert, kan het land zowel met droogte als met overstroming te kampen hebben. Meer dan een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Om de nationale economische groei te bevorderen, stimuleert de overheid de katoenproductie en de het toerisme. Momenteel worden in Benin 444 kinderen gesponsord, waarvan 240 jongens en 244 meiden. De kinderen zijn verspreid over 18 overheidsscholen. Van 6 tot 11 jaar geldt de leerplicht en het onderwijs is gratis toegankelijk. Voor veel arme gezinnen is het echter alsnog moeilijk om hun kinderen naar school te sturen vanwege de kosten voor lesboeken, schooluniformen en dergelijke. Ook gebeurt het veel dat kinderen al jong school verlaten, vanwege een huwelijk of omdat hun ouders hen thuis nodig hebben. Juist voor die arme gezinnen is het sponsorprogramma een uitkomst. Door zaken als schoolkleding en maaltijden voor tussen de middag te bekostigen, stappen ouders toch over de drempel heen om hun kind naar school te sturen. Hierbij werkt Woord en Daad samen met de christelijke organisatie DEDRAS. Zij geven de kinderen bovendien een stuk christelijke vorming mee, bijvoorbeeld via de Bijbelclubs op zaterdag. Ook via de D.A.C worden kinderen uit Benin gesponsord. Helpt u mee om meer kinderen te helpen? Voor € 30,00 per maand helpt u een kind in Benin, of in een van de andere landen waar Woord en Daad werkzaam is een betere toekomst op te bouwen. Doet u mee?

Er is ook de mogelijkheid om een kind voor een deel te sponsoren, samen met iemand anders.

Voor meer informatie: bel een van de nummers hier onder, of mail naar: mariusvanwijk@outlook.com

 

Namens de Diaconale Adoptie Commissie

Marius van Wijk 06-22494408
Theo de Jong 0184-412564
Hans v.d. Aa 0184-421550