Nieuws van de Diaconale Adoptie Commissie

In deze bijdrage willen we u wat vertellen over: Burkina Faso

Burkina Faso is ongeveer zeven keer zo groot als Nederland en ligt in het westen van Afrika. Het is een voormalige Franse kolonie, die in 1960 onafhankelijk werd. De naam ‘Burkina Faso’ heeft een bijzondere betekenis, namelijk ‘Land van de oprechten’. De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, waarbij het land vaak te kampen heeft met ernstige droogte (vooral in het noorden).

Momenteel zijn via Woord en Daad ruim 4600 kinderen en jongeren in Burkina Faso gesponsord, verspreid over diverse scholen. Dit zijn meestal scholen van onze christelijke partnerorganisaties in Burkina Faso: AEAD en CREDO. De kinderen volgen verschillende niveaus van kleuteronderwijs tot hoger onderwijs. In Burkina Faso besteden we ook aandacht aan alfabetisering van volwassenen, waaronder veel ouders van sponsorkinderen.

Zoals in meer landen is de kwaliteit van het onderwijs in Burkina Faso een belangrijk aandachtspunt. Zo kampt het land bijvoorbeeld met een tekort aan goed geschoolde leerkrachten. Klassen zijn vaak overvol, en er is onvoldoende budget om te investeren in bijvoorbeeld goed lesmateriaal. Woord en Daad werkt via het zogenoemde International Network of Christian Education (INCE) op landelijk niveau aan onderwijsverbetering. Dit netwerk is een initiatief van Driestar Educatief en Woord en Daad en kent een brede aanpak. Burkina Faso was in 2017 het eerste land waar INCE officieel van start ging. Binnen de Diaconale Adoptie Commissie worden ca. 25 kinderen uit Burkina Faso gesponsord. Dit kunnen er vast en zeker meer worden. Overweegt u ook om een kind te sponsoren?

Dat kan al vanaf € 10,00 per maand. U sponsort dan samen met nog 2 anderen één kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de commissieleden.

Voor in de agenda:
Op D.V 17 januari zal er een  avond georganiseerd worden voor alle sponsors en andere belangstellenden. Tijdens deze avond zal een ex-sponsorkind uit de Filipijnen ons e.e.a. komen vertellen wat sponsoring haar heeft opgeleverd. Meer informatie hierover volgt.

Namens de commissie
Marius van Wijk 06-22494408
Theo de Jong 0184-412564
Hans v.d. Aa 0184-421550