Nieuws van de Evangelisatiecommissie

Welkom in de herberg
In de Kerkbuurt verschijnt de komende periode een… herberg! Van 11 t/m 24 december zal in het pand van Pour Toi (naast Kruidvat) een ‘herberg’ worden ingericht. Namens de gezamenlijke kerken geven we mensen de mogelijkheid om binnen te lopen en bieden we een luisterend oor. Ook vindt men er o.a. schilderijen over advent, een wensboom en een gebedsmuur.
Vanuit alle deelnemende kerken zullen er medewerkers aanwezig zijn. Wordt u/jij ook zo enthousiast van dit idee en wilt u/jij graag ook een tijdsblok aanwezig in de herberg?
Of bidden voor en tijdens dit initiatief? Mail dan naar p.a.redelijkheid@gmail.com of jacco@echtbelangrijk.nl. Natuurlijk zal de uitvoering helemaal conform de coronamaatregelen zijn!

Een witte kerst
‘It’s the most wonderful time of the year’ hoor je nogal eens uit de luidsprekers komen. Maar dat dit jaar anders zal verlopen, is inmiddels wel duidelijk. Waar corona bijna geheel 2020 beïnvloedde, zal het dat in december ook doen. De maatregelen betekenen dat de eenzame medemens zich in veel gevallen rond de feestdagen nog extra eenzaam zal voelen. Kent u iemand in de straat of appartementencomplex die weinig tot geen bezoek krijgt? Of die vanwege een kwetsbare gezondheid in deze tijd weinig mogelijkheden heeft om eruit te gaan?
Of een gezin dat een intensieve periode had/heeft? Redenen genoeg te bedenken om bij iemand stil te staan bij wie een vorm van aandacht zo ontzettend veel goed zal doen.
Concreet zijn er allerlei mooie ideeën te noemen. Buren die naar elkaar toe gaan om te vragen hoe het gaat, een kerstgroet of iets lekkers te brengen. Waar er ruimte is, iemand uitnodigen bij je thuis of voor een wandeling. Een maaltijd koken of een boodschap doen. Kijk eens naar Hart voor de Wijk in uw/jouw buurt of er gezamenlijk iets te organiseren is. Mooi om samen missionair bezig en aanwezig te zijn in de wijk! Vraag de kinderen eens wat zij zouden willen doen, zij komen soms met creatieve ideeën en raken enthousiast als deze ook echt uitgevoerd mogen worden. Vind je het spannend om contact te leggen? Dat kan het zeker zijn, doe dit dan ook biddend en laat het geen belemmering zijn.
Jezus is ons daarin voor gegaan. De mensen waar de samenleving destijds aan voorbij ging, zocht Hij op. Hij zag ze staan, hij zag ze zitten. Wij mogen als christenen vrijmoedig in Zijn voetsporen gaan. Jezus werd geboren, omdat God bewogen was met deze wereld. Zo zijn ook wij bewogen met de mensen om ons heen.
‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ Deze heerlijke maar duur betaalde vergeving is mogelijk omdat Jezus naar de aarde kwam. Als u/jij al eens zó witte kerst heeft gevierd, dan gunnen we dat toch iedereen!

Laat het ons weten als u/jij…
… een mooie ervaring of foto wilt delen van wat u/jij kon doen;
… andere ideeën of initiatieven kent die anderen kunnen
inspireren;
… graag iets wilt doen, maar niet weet hoe of bij wie te beginnen;
… de komende periode ziet als een eenzame periode en graag
met iemand in contact zou komen.
Dit kan via echtbelangrijk@outlook.com of 06-54247411.
Namens de evangelisatiecommissies wijk 1 t/m 4, Jolanda Lock