Nieuws van de zendingscommissie 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening: NL25FVLB0226123154
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mail: zending1-2@outlook.com

Onvoorwaardelijke liefde / uit de schulden!
Dat is het thema voor de voorjaarszendingscollecte voor Kerk in Actie van 25 februari 2018. U krijgt a.s. zondag 18 februari hierover een folder uitgedeeld. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Binnen het project SchuldHulpMaatje worden vrijwilligers opgeleid tot maatjes die mensen in de (beginnende) schulden begeleiden en coachen. Een alleenstaande moeder is extra kwetsbaar en zal haar kind willen beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke oorlog probeert te overleven, in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagen-tijd staat Kerk in Actie stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld; zij vormen de ruggengraat van de samenleving. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u ook mee?

Bericht van familie Vogelaar
Het is alweer 3 weken geleden dat de familie Vogelaar vertrokken is naar Indonesië. Ze beginnen de plek waar ze nu wonen al aardig te ontdekken. Ze bezoeken de markt, de kerk, het taalinstituut, de peuteropvang voor Febe, de restaurantjes. Zo langzamerhand leren ze dit deel van het land Indonesië en hun bevolking een beetje kennen. Het huis waarin ze verblijven heeft alleen geen brievenbus, dus mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat naar het taalinstituut. Het adres is:
Wisma Bahasa (Indonesian & Javanese Language Course)
Jl. Affandi, Gg. Bromo # 15A, Mrican,
Yogyakarta 55281, Indonesia.
Ook al vond de aanslag van afgelopen zondag plaats in hun gebied, het was niet in hún kerk. Ze hoorden via Nederland dat er een aanslag was. Toch voelen ze zich veilig, dank aan God!
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg, Wim van Tuijl