Nieuws van de zendingscommissie 1-2

De afgelopen maanden zijn er veel activiteiten geweest waaraan de zendingscommissie heeft deelgenomen. Denk aan het zendingsevent met wijk 3-4 en uiteraard het afgelopen gemeenteweekend. Momenteel zijn we een speciale Zendingsdienst op 4 november aan het voorbereiden. Zowel in de ochtend als avonddienst wordt hier speciaal aandacht aan gegeven en voor gevraagd. Tevens hebben we vanaf de maand juli jl. speciaal kwartaaldoelen onder de aandacht gebracht die via de zendingsbussen ondersteund kunnen worden. Hieronder een overzicht van de diverse giften:
Uitzending fam. Vogelaar via Zendingscommissie:
April € 114,72
Mei   € 525,00
Juni € 125,00
Juli  € 319,85
Augustus € 314,54
Directe giften aan GZB ( jan t/m aug ) € 1.885,00
Werkvakanties Hongarije/Roemenië € 17,00
Gemeenteweekend € 137,80
Kwartaaldoel Bangladesh via KIA
Juli 2018 € 740,40 (2017: € 513,70)
Augustus 2018 € 487,09 (2017: € 419,95)
We zijn blij verheugd dat de opbrengst via de zendingsbussen met gemiddeld 30% is gestegen t.o.v. 2017. We danken jullie / u voor uw gaven.

De zendingscommissie wijk 1-2,
Karin Versteeg, Martine Roeleveld, Pieter Hofman, Wim van Tuijl

Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnummer: NL25FVLB0226123154
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mailadres: zending1-2@outlook.com