Nieuws van de zendingscommissie 1-2

Zendingsbussen 4e kwartaal: Bijbelverspreiding in China
Het aantal christenen in China groeit!
Er zijn door de overheid zo’n 57.000 kerken goedgekeurd, maar er zijn veel ongeregistreerde huisgemeenten, die volgens sommige inschattingen door ten minste 35 miljoen Chinese christenen worden bezocht. Vanwege het enorme aanbod aan onder- en bovengrondse christelijke organisaties is het voor nieuwe bekeerlingen vaak moeilijk te weten wat ze nu moeten geloven. Daarom zorgt Kerk in Actie samen met het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland bijbelstudiematerialen en concordanties ontvangen. Het is vooral belangrijk dat voorgangers goed opgeleid worden. Dit project van Kerk in Actie willen we graag de komende drie maanden met de zendingsbussen ondersteunen. Meer informatie over dit project ligt a.s. zondagavond in de Maranathakerk. Bij voorbaat willen we u alvast hartelijk danken voor uw gift.
Eigenlijk wilden we deze keer niet iets schrijven wat betreft fam. Vogelaar, maar na de aardbeving en de tsunami op Sulawesi vorige week vrijdag, kunnen we er niet om heen om te danken voor het feit dat hen niets is overkomen. In een groot deel van Sulawesi is het een grote chaos en dan met name het gebied rondom Palu. Vanuit de GZB is er veel contact met Laurens Jan en Lourina en is er besloten om via de GZB geld op te halen voor de hulp (op wat voor gebied dan ook) die daar nodig is. Misschien heeft u het interview ook gelezen in het AD (01-10-2018) met Laurens Jan en Lourina. Hierin geven zij aan dat de kerken van Palopo en Palu onderling contacten hebben en dat ze elkaar zoveel mogelijk willen helpen, niet alleen in gebed, maar ook met daadwerkelijke steun.
U kunt ook meehelpen door een financiële bijdrage te leveren aan de GZB, rekeningnummer NL91INGB0690762445 o.v.v. ‘Noodhulp Sulawesi’, als u dit al niet gedaan heeft via andere noodhulpfondsen, zoals het Rode Kruis.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl

Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnummer: NL25FVLB0226123154
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mailadres: zending1-2@outlook.com