Nieuws van de Zendingscommissie 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

3e Kwartaaldoel voor de zendingsbussen
Het 2e kwartaal van 2019 is al weer voorbij. Hartelijk dank voor uw gift in de zendingsbussen voor het 2e kwartaaldoel.
Voor het 3e kwartaal willen we geld ophalen voor Open Doors en dan voor het project: Help mee aan de wederopbouw van Syrië, ‘Center of Hope’. Na zeven lange jaren lijkt het einde van de oorlog in Syrië in zicht. Sinds het begin van de crisis biedt Open Doors noodhulp via lokale kerken in Syrië. Duizenden gezinnen hebben nog steeds voedselhulp nodig. Naast het uitdelen van voedselhulp, helpen we Syrische christenen manieren te vinden waarop ze een inkomen kunnen verdienen, zodat voedselpakketten op termijn niet meer nodig zijn. Tegelijkertijd helpen we christenen om de draad van het leven weer op te pakken. Heel praktisch: met het repareren van huizen en kerken, en het zoeken naar werk en een stabiel inkomen, maar ook persoonlijk: door traumazorg en activiteiten voor kinderen. Kerken in Syrië willen hoop bieden aan een ontwrichte samenleving. Hieruit is het idee ‘Centers of Hope’ geboren. Een kerk krijgt van Open Doors het predicaat ‘Center of Hope’ als het naast gebruikelijke kerkelijke activiteiten, ook praktische, psychologische en sociale hulp biedt aan de lokale gemeenschap. Ons doel is dat er eind 2020 zestig Centers of Hope zijn in Syrië. Nu zijn dat er negen. Helpt u mee?
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg, Wim van Tuijl.