Nieuws van de Zendingscommissie 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Aankondiging: Experience- reis naar fam. Vogelaar in Indonesië
Vanuit de GZB en de thuisfrontcommissie is het plan om Deo Volente april/mei 2020 een Experience-reis te organiseren naar fam. Vogelaar in Indonesië.
Als deelgenoten gemeente krijgen wij ook de uitnodiging om, indien daar belangstelling voor is, mee te gaan met deze reis. Als zendingscommissie willen we graag weten hoeveel belangstelling er in onze gemeente is om deel te nemen aan deze reis van de GZB.
Wij willen u daarom vragen om via de volgende mailadressen te reageren of u belangstelling hebt: zending1-2@outlook.com of hofman@filternet.nl.
Er is door de GZB een flyer gemaakt over deze reis, die iets meer over deze reis vertelt, maar verdere plannen over de reis zijn volop in ontwikkeling.
De flyer hangt op het prikbord in de Maranathakerk. We houden u op de hoogte.

Vooraankondiging Zomerzendingscollecte: 25 augustus 2019
Hoewel het nog even duurt, bij deze alvast kort wat informatie over het doel van de zomerzendingscollecte.
Zondag 18 augustus krijgt u nog een folder uitgedeeld over het doel.

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk
in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan.
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Helpt u mee?
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl