Nieuws van de Zendingscommissie 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Zomerzendingscollecte/ Experience-reis naar fam. Vogelaar
In het Kerkblad van 26 juli hebben we u al iets verteld, maar bij deze nog wat infomatie.
Aanstaande zondag is de Zomerzendingscollecte. Deze collecte is bestemd voor een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Afgelopen zondag heeft u hier een folder van gekregen.
Ondertussen hebben we ook meer informatie ontvangen over de Experience-reis die de GZB in samenwerking met de Thuisfrontcommissie in Den Haag gaat regelen.
Deze informatie willen we graag met u delen:
– het is de bedoeling dat de reis 12 dagen gaat duren, van maandag tot zaterdag (de week erop);
– de uiterste aanmelddatum is nog niet bekend omdat er nog geen definitieve datum is vastgesteld;
– er kunnen ongeveer 15 personen aan de reis deelnemen;
– als er voldoende ge├»nteresseerden zijn wordt dit jaar nog een bijeenkomst gepland;
– de reis is met name bedoeld voor de gemeenten die betrokken zijn bij het zendingswerk van fam. Vogelaar;
– er hangt een poster in de Maranathakerk en er liggen flyers op de leestafel.
U kunt ook op de website www.gzbexperience.nl/indonesie-2020/ kijken voor meer informatie. Wilt u aan ons doorgeven of u interesse heeft in de reis, zodat wij weten of er interesse is vanuit onze gemeente. U kunt dit doorgeven via
zending1-2@outlook.com of hofman@solconmail.nl.
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg en Wim van Tuijl.