Nieuws van de Zendingscommissie 1 en 2

Doel 3e kwartaal
Tot en met september is het geld dat u geeft aan de zendingsbussen bestemd voor Stichting Sergelt OOD. Robert en Gillian Gort hebben een goede kennis, Corrie van der Esch, die bij deze organisatie werkzaam is.
Even een reminder waar Sergelt OOD ook al weer voor staat: ‘Sergelt OOD’ is een non-profit organisatie in Mongolië. Sergelt betekent herstel, herleving.
Zij fungeren als contactpunt voor dak-en thuislozen om gezamenlijk toe te werken naar verlichting, verbetering en verandering van levenssituaties. Met de inloopbus die zij hebben bieden ze een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een maaltijd, een praatje of hulpbehoefte. Dit jaar hebben ze een re-integratieprogramma opgezet voor dakloze verslaafden na alcohol rehabilitatie op weg te helpen naar een stabiel en onafhankelijk bestaan terug in de maatschappij.

Update van Corrie van der Esch
Hartelijke groet vanuit zomers Mongolië! We zijn druk in de weer op ons land. De omheining en poorten worden vernieuwd, de straat doorgetrokken en 2 plekken voorbereid om Mongoolse gers te plaatsen. Een grote ger zal als koffiehuis-eterij gaan dienen, als werkplek voor voormalige dakloze verslaafden in onze woongemeenschap.
Er komt een kleine tuin en terras omheen. Een kleine ger wordt opgezet voor medewerkers en gasten. Willen jullie bidden voor Gods zegen over al dit praktische werk?
Met mijzelf gaat het goed, al heb ik het nog erg druk. Half juli hoop ik 2 weken vakantie
te nemen en vrienden op het platteland te bezoeken. Willen jullie bidden voor een ontspannen tijd? Een goede balans tussen werken en rusten blijft een uitdaging, alsook
het topprioriteit houden van mijn relatie met God. Willen jullie bidden dat ik hierin
mag groeien; minder als een Martha en meer als een Maria in mijn zijn en doen?
Op straat gaan de inloopbus-activiteiten door. Geregeld hebben we mooie, diepe gesprekken tijdens onze bezoeken aan onze dakloze groepen en mogen we bidden
en zaadjes planten. Onze jaarlijkse uitjes naar de rivier zijn net achter de rug. Prachtig weer, met evangelieverkondiging en getuigenissen, ontspanning, zwemmen en haren knippen. Twee schapen gingen mee voor de lunch en het feest was compleet. Willen
jullie bidden voor Gods levens-veranderende werk in onze dakloze contacten? We
hebben een nieuwe website en logo: Kijk op sergeltood.org
Er staan nog enkele gesprekken gepland met een paar kandidaten om mijn lokale team
te versterken. Dit is een zorg en groot gebedspunt. Het is zo nodig dat er mensen bijkomen met langetermijnvisie, verantwoordelijkheid en roeping. Na de zomer willen we de woongemeenschap opstarten en onze koffiehuis-eterij; we zoeken met name eindverantwoordelijken voor deze projecten. Willen jullie bidden voor de samenstelling van een deels nieuw team en dat God de mensen van Zijn keuze roept?
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid in gebed en financiële steun!
Gods zegen, Corrie van der Esch