Nieuws van de Zendingscommissie 1&2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Het eerste kwartaal van dit jaar is alweer voorbij. We willen u hartelijk danken voor de giften die u in de zendingsbussen heeft gedaan voor het eerste kwartaal doel: familie Vogelaar. Het tweede kwartaal is gestart, dus ook weer een nieuw kwartaal doel:
Goede predikanten opleiden – Zambia Onderwijs Kerk en Bijbel
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Sinds zomer 2018 geven Thijs en Marike Blok les aan deze universiteit. Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Mocht u meer informatie over dit werk willen weten, kunt u zich ook via Kerk in Actie abonneren op de weblogs van Thijs en Marike Blok.
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,  Karin Versteeg en Wim van Tuijl