Nieuws van de zendingscommissie 1&2

Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnummer: NL25FVLB0226123154 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mailadres: zending1-2@outlook.com

Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia;
sorga dan bumi, puij t’rus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! (Kidung Jemaat 303a)
Vertaling:
Prijs de Schepper van alles, de Bron van alle genade!
Hemel en aarde, prijs de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
(Indonesisch liedboek, Psalm 134)
Bovenstaande tekst staat op het geboortekaartje van Amos; vorige week viel het kaartje bij ons in de brievenbus. Bijzonder om te merken dat post uit zo’n ver land gewoon aankomt. Deze week hebben we een pakket op de bus gedaan. We hebben cadeautjes voor Amos gekocht van het geld dat u heeft gegeven tijdens het gemeenteweekend.
Wat hebben we opgestuurd:
– een kinderbijbel: ‘Kom en Zie’, meer dan 50 Bijbelverhalen voor jonge kinderen;
– een muziekdoosje: ‘Ik ga slapen, ik ben moe’;
– krijtjes voor Jefta en Febe;
– de kaarten die door u zijn geschreven;
– een hangertje met de tekst: ‘God is overal’.
Afgelopen week op maandag 17 september is familie Vogelaar verhuisd van Yogyakarta naar Jakarta, waar zij de geboorteakte van Amos laten legaliseren en een paspoort voor hem aanvragen. Als het goed is vliegen zij op deze dag dat u het Kerkblad krijgt (21 september) naar hun eindbestemming in Palopo. Dan gaat het echte werk beginnen. We hopen dat zij, ondanks dat het een roerige tijd was en die er ook nog zal komen, toch rust vinden. Nu zijn ze op hun eindplek, waar ze daadwerkelijk het evangelie mogen brengen. We wensen hen Gods onmisbare zegen toe.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl