Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Zendingscollecte
Zondag 26 januari is de opbrengst van de eerste rondgang bestemd voor het werk van fam. Vogelaar in Luwu (Sulawesi/Indonesië). Vanuit hun kerk ‘Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL)’ in Luwu zijn Laurens Jan en Lourina onder andere nog steeds bezig met ‘Hoe kunnen we missionair zijn, nu de radicale Islam eerder terrein wint, dan verliest?’ Een vraag die naar hen toekwam tijdens hun voorbereidingstijd in 2017. De gemeenten van de GPIL zijn klein en hebben het nog steeds moeilijk.
In de avonddienst a.s. zondag komt Laurens Jan ons meer vertellen en laten zien van het werk dat zij doen, zowel de mooie kanten, als de minder mooie kanten. Na de dienst zal er koffie voor u klaar staan en kunt u zelf Laurens Jan, Lourina en de kinderen spreken. Ook zal er meer beeldmateriaal zijn en een aantal dilemma’s besproken worden. U bent van harte welkom!
Mocht u nog een persoonlijke bemoediging/ wens of…. willen geven? U kunt uw kaart nog tot en met zondagochtend in de doos doen of door de bus doen aan de Simon Stevinstraat 10.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl