Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Terugblik dienst van zondagavond 26 januari
Een mooie dienst was het om op terug te kijken. Fijn om zo bemoedigd te mogen worden uit Efeze 4: 1-16. Dat we nieuws mochten horen uit een ander deel van de wereldkerk. We zijn allemaal delen van één Lichaam en zoals Laurens Jan het in de preek al zei: ‘Wanneer er één ledemaat het moeilijk heeft, lijdt het hele lichaam daaraan mee.’ Daarom is gebed voor o.a. de gemeenten van de GPIL ontzettend hard nodig. Niet alleen gebed is nodig, ook financiële middelen zijn hard nodig om het werk te mogen verrichten op Sulawesi, zodat het lichaam weer heel kan worden. Het lied dat Laurens Jan, Lourina, Jefta en Febe in het Indonesisch voor ons zongen, sluit daar mooi bij aan. Dit is de Nederlands vertaling:
Wij moeten het nieuws/bericht brengen
aan een wereld in het duister.
Het bericht dat gaat over waarheid
en liefde, over blijvende vrede.
Laurens Jan en Lourina waren en zijn ook erg dankbaar voor onze betrokkenheid bij hun werk. Dat bleek ook uit de opkomst in de avonddienst en het ‘derde’ deel. Uw persoonlijke inbreng werd van harte gewaardeerd, hartelijk dank daarvoor! We hebben u al een keer vermeld dat de GZB van plan is om een experience-reis te organiseren naar o.a. het gebied waar Laurens Jan en Lourina wonen. Via www.gzbexperience.nl/portfolio-item/indonesie-2020/ kunt u meer lezen over deze reis.

Inzamelingswijzer kaarten/ postzegels
Er zijn wat wijzigingen bij het verzamelen van de postzegels en kaarten. Dit willen we graag onder uw aandacht brengen met een inzamelingswijzer:
· Knip postzegels ruim van de envelop ca. 1 cm rondom;
· Ansichtkaarten;
· Geboortekaartjes;
· Zelfgemaakte kaarten;
· Kaarten van Anton Piek;
· Kaarten van Voor het kind;
· Kaarten van Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
De ingeleverde postzegels en kaarten zijn uitsluitend bestemd voor de verkoop ten bate van Kerk in Actie en Gereformeerde Zendingsbond door de door hen erkende verkopers.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl.