Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Correctie inzamelingwijzer
Vorige week hadden we een inzamelingswijzer voor de kaarten en postzegels in het Kerkblad vermeld. Dit was echter niet de correcte inzamelingswijzer. Bij deze de correcte inzamelingswijzer:
• Knip postzegels ruim van de envelop ca. 1 cm rondom.
Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten.
Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een
afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en
postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden
bij het oud papier.
• Ook welkom zijn:
geboortekaartjes; zelfgemaakte kaarten; kaarten van: Anton Pieck; kaarten: Voor het kind; kaarten: Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Deze inzamelingswijzer wordt ook opgehangen op de brievenbus en op het prikbord in de Maranathakerk. De ingeleverde postzegels en kaarten zijn uitsluitend bestemd voor de verkoop ten bate van Kerk in Actie en de GZB door de door hen erkende verkopers. Kerk in Actie en GZB geloven in Delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl