Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Zending is een Bijbelse opdracht, de zendingscommissie van wijk 1 en 2 wil het zendingsbesef en betrokkenheid in de gemeente bevorderen. Wij ondersteunen familie Vogelaar op Sulawesi in Indonesië. Indonesië is ver weg, als zendingscommissie vinden we het belangrijk onze missionaire taak ook dichtbij te kunnen ontplooien.
Ds. Bram Robbertsen is buurtpastor van het ‘Oude Noorden’ in Rotterdam. Samen met een team werkt hij in de wijk Het Oude Noorden om diaconaal, missionair en pastoraal aanwezig te zijn. Onder de naam GOUD van Noord zijn ze op zoek naar het ‘goud’ van Noord. Dagelijks is een inloophuis aan de Zwaanshals open als basis voor het diaconale werk. Daar wordt onder andere het volgende georganiseerd:
• Woordenschat is taalhulp voor kinderen, ze worden
gestimuleerd in hun ontwikkeling;
• V-power is een coaching project voor vrouwen;
• Helden van het Oude Noorden organiseren maatjesprojecten;
• Kids van Goud is een kinderclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar;
• Huiswerkhelden geven huiswerkbegeleiding;
• Kringloopwinkel Het Pakhuys werkt samen met Het Noorder-
licht, geloofsgemeenschap, Rotterdam. Het geld wordt weer
in de wijk geïnvesteerd;
• GOUD op zondag, verzorgt traditionele en interculturele diensten.
GOUD op zondag is een christelijke gemeenschap in het Oude Noorden die sterk geworteld is in de wijk. Zij staan open voor alle culturen en willen een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Er zijn verschillende vieringen en willen de veelkleurigheid ontdekken die God aan ons geeft.
De huiscatechesegroepen zijn al bekend met GOUD van Noord, ds. Bram Robbersten is aan het begin van dit winterseizoen aan onze jongeren over het werk komen vertellen. De bestemming van het opgehaalde ‘zendings’geld is dit seizoen GOUD van Noord.
Wij willen u/jou via deze weg informeren dat wij ook GOUD van Noord financieel gaan ondersteunen. We gaan meehelpen om maandelijks het wijkgebouw voor interculturele kerkdiensten te huren.
Daarnaast willen wij een pilot van missionaire organisatie DABAR ondersteunen. Normaal gesproken is DABAR actief op campings, maar dit keer gaat DABAR in de stad aan de slag. Aankomende zomer komt een groep ervaren jongeren een week lang activiteiten verzorgen in het Oude Noorden. Een deel betaalt DABAR en een deel komt voor rekening van de stichting GOUD van Noord.
Wat kunt u/jij als gemeente concreet betekenen:
• Financiële steun door middel van donatie of collecte (8 maart
2020) Zendingscommissie wijk 1-2, NL60 RABO 0373 7291 11
o.v.v. Goud van Noord Rechtstreekse donatie: Goud van
Noord, NL55 TRIO 0197 8159 01;
• Een bijdrage leveren in tijd en ideeën? Kijk dan eens naar de
vacatures;
• Meebidden.
Warm bij u/jou aanbevolen!
Goud van Noord, Zwaanshals 287, 3035 KH Rotterdam, 010467860, www.goudvannoord.nl.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuyl.