Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Voorjaarszendingscollecte: Stichting Goud van Noord op zondag 8 maart
In de afgelopen periode heeft u informatie kunnen lezen over Stichting Goud van Noord. Ds. Bram Robbertsen is buurtpastor van het ‘Oude Noorden’ in Rotterdam. Samen met een team werkt hij in de wijk Het Oude Noorden om diaconaal, missionair en pastoraal aanwezig te zijn. Dagelijks is een inloophuis aan de Zwaanshals open als basis voor het diaconale werk. Daar worden diverse activiteiten georganiseerd, zodat iedereen zich
welkom voelt ongeacht cultuur of leeftijd. Tevens worden er traditionele en interculturele diensten verzorgd. We gaan meehelpen om maandelijks het wijkgebouw voor interculturele kerkdiensten te huren. Daarnaast willen wij een pilot van missionaire organisatie DABAR ondersteunen. Normaal gesproken is DABAR actief op campings, maar komende zomer gaat DABAR in Rotterdam aan de slag. De opbrengst van de voorjaarszendingscollecte, op 8 maart, is bestemd voor Goud van Noord. Ds. Robbertsen komt hierover vertellen en na de dienst bent u uitgenodigd om verder kennis te maken met ds. Robbertsen en de Stichting Goud van Noord.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuyl