Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Terugblik dienst van zondagochtend 8 maart
Afgelopen zondagochtend was ds. Bram Robbertsen te gast. Tijdens de dienst heeft hij een presentatie gegeven over de stichting Goud van Noord. We kunnen terugkijken op een mooie dienst. Het bedrag dat tijdens het lopende seizoen van thuis- en belijdeniscatechese is opgehaald is symbolisch overhandigd. De mooie tussenstand, een bedrag van € 516,-, is bedoeld om interculturele vieringen in het wijkgebouw De Weerhaan in Rotterdam te kunnen houden en de activiteiten met Dabar-jongeren komende zomer mogelijk te maken. Bij dit bedrag komt nog de opbrengst van de voorjaarszendingscollecte. Ds. Robbertsen is onder de indruk en dankbaar voor de geweldige betrokkenheid uit Sliedrecht! En zoals hij ook afsloot: wilt u ook meebidden voor het werk in Rotterdam Noord, om ook in de toekomst, voor elkaar hier of in Rotterdam, tot zegen te mogen zijn voor de mensen om ons heen en zo het verschil mogen maken.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl.