Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Nieuwsbrief 4 van familie Vogelaar
Misschien heeft u de 4e nieuwsbrief van familie Vogelaar al ontvangen en gelezen. Mocht
u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben en u wilt deze lezen? Er ligt zondag een aantal exemplaren op de leestafel achter in de Maranathakerk. We willen u graag de Dank- en Gebedspunten van familie Vogelaar alvast doorgeven.
Dankpunten
De maanden waarin we veel lokale gemeenten mochten bezoeken en zo de GPIL beter leerden kennen.
De hartelijkheid en dankbaarheid waarmee we steeds weer ontvangen worden.
De openheid en ontvankelijkheid van gemeenteleden om gevormd en toegerust te worden.
Zoveel meeleven wat we ervaren uit Nederland van onze familie, vrienden, gemeenteleden uit de Bethlehemkerk en onze deelgenotengemeenten.
Gebedspunten
Eenheid en dienende liefde binnen het geheel van de GPIL.
Wijsheid bij het zoeken van wegen om de hele GPIL bij het ontwikkelen van het vormings- en toerustingsprogramma te betrekken.
Dat we ons steeds meer thuis zullen voelen in Palopo.
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg en Wim van Tuijl.