Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

3 november 2019: Najaarszendingscollecte:
Missie Sulawesi/ geen foldermateriaal meer.
De Najaarszendingscollecte is bestemd voor fam. Vogelaar.
Normaal bent u van ons gewend dat we een folder uitdelen. Momenteel is er geen nieuwsbrief van fam. Vogelaar, maar in het volgende Kerkblad krijgt u recente informatie.
Daarnaast willen wij u graag informeren dat we vanaf nu geen foldermateriaal meer uitdelen, maar u o.a. de informatie proberen te geven in de dienst. We hopen dat het
doel van de collecte dan beter in beeld is en we op deze manier iets kunnen bijdragen
aan een beter milieu.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl.