Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Rekening : NL60RA8O0373729111 t.n.v. zendingscommissie wijk 1-2
Email : zending1-2@outlook.com

Najaarszendingscollecte: Fam Vogelaar
Samen op weg gaan, als GPIL (Gereja Protestan Indonesia Luwu) samen!

We hadden aangegeven dat fam. Vogelaar een persoonlijk bericht zou sturen over hoe het momenteel met hen gaat en wat ze doen qua kerkenwerk.
Helaas is dit bericht nog niet verschenen bij het schrijven voor het Kerkblad en de website.
Dit komt nog en wordt dan aan u doorgegeven.

Laurens Jan heeft op 2 juli jl. een mooie blog geschreven met als onderwerp:
Samen op weg.
Een deel van de blog is mooi om te delen.
Laurens Jan schrijft:
Samen met de GPIL hoop ik een vormings- en trainingsprogramma te ontwikkelen voor de verschillende groepen in de gemeente. Denk aan de kerkenraad, de vrouwengroep, de mannengroep (niet in elke gemeente), de groep/kring jongvolwassenen en de zondagsschool.

Laten we voor die bestaande groepen toerustingsmateriaal schrijven en laten we de leiders van die groepen trainen. Zou het hele proces van het schrijven van toerustingsmateriaal en het trainen van leiders ook een middel kunnen zijn om als kerkverband te leren elkaars gaven te benutten, elkaar te waarderen en samen de gemeente van Christus op te bouwen? Dat is in ieder geval wel het verlangen van het dagelijks bestuur en mij als toerustingspredikant. Daarom hebben we op 10 verschillende plekken in Luwu een bijeenkomst georganiseerd voor alle leidinggevenden binnen de GPIL. We hebben geoefend met een nieuwe vorm/manier van vorming en toerusting.
Alle leidinggevenden hebben we gevraagd om een formulier in te vullen. De uitkomsten gaan we de komende tijd in kaart brengen en analyseren. Ons verlangen is dat we zo samen komen tot een vormings- en toerustingsprogramma dat gedragen wordt door de hele GPIL en waar de hele GPIL zich voor wil inzetten. Dan zal de impact groot zijn. Dan mogen we ook zegen verwachten.

Samen op weg als GPIL samen. Maar ook samen met de GZB.
Het is het verlangen van de GZB om als partner bij dit hele proces betrokken te zijn.
Wie de GZB steunt of specifiek onze uitzending, is ook betrokken bij het proces.
Familie, vrienden, de Bethlehemkerk als uitzendende gemeente, de deelgenotengemeenten.
Samen zijn we op weg gegaan.
Vanuit Nederland niet alleen vanuit het verlangen om de GPIL te ondersteunen, maar ook vanuit het verlangen om te leren van de GPIL. Want samen mogen we zicht krijgen op de hoogte, breedte, diepte en hoogte van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heere.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl