Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Woensdag 20 november hebben we met een aantal gemeenteleden de postzegels en de kaarten uitgezocht. Bedankt allen voor uw hulp Er zijn wel wat wijzigingen bij het verzamelen van de postzegels en kaarten. Dit willen we graag even onder uw aandacht brengen met de inzamelingswijzer.
Inzamelingswijzer:
Deze kaarten kunt u inleveren:
· Ansichtkaarten
· Geboortekaartjes
· Zelfgemaakte kaarten
· Kaarten van Anton Pieck
· Kaarten van Voor het kind
· Kaarten Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
U kunt ook postzegels inleveren als u ze ruim van de envelop afknipt. Graag ongeveer 1 cm rondom de postzegel heen knippen.
De ingeleverde postzegels en kaarten zijn uitsluitend bestemd voor de verkoop ten bate van Kerk in Actie en Gereformeerde Zendingsbond door de door hen erkende verkopers. In 2018 heeft de verkoop zo’n € 22.000,- opgeleverd.
U kunt uw postzegels en kaarten kwijt in de bruine brievenbus, rechts naast de ingang van de Maranathakerk. De inzamelingswijzer komt ook aan de zijkant van de brievenbus te hangen en op het prikbord.
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg en Wim van Tuijl.

Wijziging rekeningnummer
Het is een jaar geleden dat o.a. het rekeningnummer van de zendingscommissie wijk 1-2 is gewijzigd. Zowel het oude rekeningnummer NL25FVLB0226123154 , als het nieuwe rekening nummer NL60RABO0373729111 kon worden gebruikt voor giften, betalingen, e.d. Om deze overstap zo geruisloos mogelijk te laten verlopen is een periode van 13 maanden ingesteld. Per 1 december 2019 stopt deze overgangsperiode en is alleen nog het nieuwe rekeningnummer van toepassing. Indien u automatisch giften overmaakt voor het zendingswerk dan is het wellicht nodig om dit rekeningnummer aan te passen. Wilt u dit doen voor 1 december a.s. want anders worden de giften niet meer op het nieuwe rekeningnummer gestort. Bij voorbaat dank.
Hartelijke groet, Wim van Tuijl, penningmeester.