Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1-2

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Familie Vogelaar weer in Nederland
Afgelopen woensdag is de familie Vogelaar voor verlof in Nederland aangekomen. Ongeveer 2 maanden zullen zij in Nederland blijven. Zij zullen de eerste tijd bij familie verblijven en vanaf 10/11 januari 2020 hebben zij een tijdelijke woning in Den Haag. Vanuit onze gemeente zullen we hen een kaart sturen als welkom in Nederland.
D.V. zondagavond 26 januari 2020 zal Laurens-Jan, in samenwerking met ds. J.W. Sparreboom de kerkdienst leiden. Te zijner tijd hoort u daar meer van.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl.