Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Doelcollecte zondag 29 november

Ondanks dat Goud van Noord momenteel gesloten is, om verantwoordelijkheid te willen nemen om corona minder kans te geven om te verspreiden, blijven ze (voorlopig) op afstand met de mensen van Rotterdam Noord verbonden. Om daarna de deuren met nog meer overtuiging te openen.
Mooi om te vermelden is dat Goud van Noord de eerste prijs voor ‘De Aandachts Award 2020’ van Luistergoud uitgereikt heeft gekregen. Deze award wordt uitgereikt aan drie initiatieven die de verbinding tussen Rotterdammers versterken en is een enorme blijk van waardering. (Luistergoud biedt professionele vormings- en trainingsmogelijkheden en steunt lokale initiatieven.)
Deze week willen wij de doelcollecte bestemmen voor Goud van Noord. Wilt u het diaconale, missionaire en pastorale werk in de wijk Het Oude Noorden ondersteunen? U kunt een bijdrage overmaken via het giftenformulier op www.hervormdsliedrecht.nl onder de link ‘digitale collecte’. Wilt u het werk van Goud van Noord ook in gebed gedenken?
Met vriendelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl