Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

1ste kwartaaldoel 2021: Zuid-Afrikaanse kerken tegen ongelijkheid
Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Tussen Zuid-Afrikaanse kerken bestaan nog steeds veel verschillen. Vaak vanwege verschil in huidskleur, historische banden en economische kansen. Als je de Bijbel leest met mensen van verschillende achtergronden, doorbreekt dit je eigen beperkte blik. Vrouwen in Zuid-Afrika zijn kwetsbaar zoals Naomi en Ruth in de Bijbel. Bijvoorbeeld als zij hun man verliezen en zelf nooit met geld hebben leren omgaan.
Het Beyers Naudé Centrum (BNC) (het theologisch centrum is vernoemd naar ds. Beyers Naudé, die streed voor mensenrechten en tegen Apartheid) stimuleert Zuid-Afrikaanse kerken om:
– bij te dragen aan meer gelijkheid, eenheid en verzoening;
– kerkleiders komen bij elkaar om actuele onderwerpen te
bespreken en begrip te krijgen voor elkaars standpunten;
– te praten over hoe armoede, macht en afhankelijkheid ongelijkheid
in stand houdt en wat kerken kunnen doen om dit onrecht te bestrijden;
– in de kerken dagopvang voor kinderen te realiseren;
– voedsel en kleding te verdelen; ze zetten gaarkeukens op en crèches;
– opvang voor daklozen/sociale activiteiten voor ouderen;
– het bieden van opleidingen en begeleiden werklozen.
Gemeenteleden zorgen voor elkaar. Vooral vrouwen zijn diaconaal heel actief. Zij vormen de ruggengraat van een gemeenschap. Sinds 2017 is Rineke van Ginkel door Kerk in Actie uitgezonden naar het BNC om voorgangers en gemeenten in de West Kaap daarbij te ondersteunen. Helpt u mee de Zuid-Afrikaanse kerken steunen in hun strijd tegen apartheid en ongelijkheid?

Uit de nieuwsbrief van december 2020 van fam. Vogelaar
Hopelijk maken jullie het goed, ondanks deze bijzondere tijden. In deze nieuwsbrief lezen jullie weer hoe het met ons gaat en waar wij de afgelopen maanden zoal mee bezig zijn geweest. In Nederland lijken de maatregelen i.v.m. corona momenteel strenger dan bij ons. Hier kan op zich best wel weer veel (met inachtneming van de gezondheidsprotocollen); het aantal coronabesmettingen daalt gelukkig (en was hier sowieso al een stuk lager dan in Nederland). Toch zijn de scholen hier nog steeds gesloten, op dat punt heeft men hier toch echt andere inzichten. Jefta en Febe zijn al vanaf maart thuis en ‘leren vanuit huis (belajar dari rumah)’ zoals ze dat hier noemen. Voor een deel gaat dat online. Normaal gesproken doen ze ’s middags vaak ook iets aan hun Nederlands, via de Wereldschool, maar daar komt het deze maanden even iets minder van. Het gaat echt goed met ze, maar ze kijken er na al die maanden wel erg naar uit om weer gewoon naar school te gaan. We hopen erg dat dat in het nieuwe jaar weer kan, al hebben we daar tot nu toe nog geen officieel bericht van gekregen. Amos loopt er vaak een beetje tussendoor, wat natuurlijk niet altijd even handig is voor de concentratie… Gelukkig slaapt hij overdag ook nog wel. Hij begint inmiddels een beetje te praten en dat is vaak echt vermakelijk! We zijn allemaal echt dol op ons boefje!
Dramatische gebeurtenis
Op vrijdag 27 november jl. vond er iets vreselijks plaats in een (afgelegen) dorp ergens in Midden Sulawesi (overigens redelijk ver bij ons vandaan, wij wonen in Zuid Sulawesi): vier mensen (leden van het Leger des Heils) werden op een afschuwelijke wijze om het leven gebracht door leden van een terroristische groep. Uiteraard zijn wij hierdoor, net als veel andere mensen hier, ontzettend geschrokken. Wat een tragedie! Laten we bidden voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor de dorpsgenoten die er getuige van zijn geweest en ook voor het land Indonesië, in het bijzonder voor ‘ons’ eiland Sulawesi. Dat de spanningen tussen moslims en christenen door deze gebeurtenis niet (verder) zullen oplaaien.

Trainingen
Sinds een aantal maanden zijn de trainingen weer opgestart.
In drie weken tijd gaat Laurens Jan dan met het kernteam 11 verschillende plekken af, zodat van alle GPIL-gemeenten afgevaardigden kunnen komen naar een bepaalde plaats in hun eigen gebied. De afgelopen maanden zijn er rondes geweest met de onderwerpen ‘de roeping, taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers’, nu staat het onderwerp ‘preken’ (eerste fase, er zullen er nog drie volgen) op het programma. Het is heel mooi dat er veel positieve reacties komen van de deelnemers! Ook is het bemoedigend om te merken dat de leden van het kernteam echt enthousiast zijn en dat bijvoorbeeld ook tijdens Laurens Jans verblijf in Jakarta (wat langer was dan gepland, waardoor hij dus zelf niet bij de trainingen aanwezig kon zijn) de trainingen doorgang vonden.

Visumperikelen
De procedure voor de verlening van onze Kitas (verblijfs/werkvergunning) verloopt dit jaar helaas heel moeizaam. We zijn daarin afhankelijk van diverse instanties, veel dingen kunnen we niet zelf doen/aanvragen. Helaas zijn er tijdens de procedure fouten gemaakt of zijn dingen niet (op tijd) gedaan, waardoor we nu behoorlijk in de problemen zitten. Laurens Jan is onlangs bijna twee weken in Jakarta geweest, samen met ds. Lambang (de synodevoorzitter van de GPIL) in een uiterste poging om toch nog wat geregeld te krijgen. Hun aanwezigheid heeft er zeker voor gezorgd dat er nu eindelijk wat beweging in het proces zit, maar het blijft ontzettend frustrerend hoe het allemaal gelopen is en wat dat ons opgeleverd heeft. In onze uitzendende gemeente en diverse deelgenotengemeenten is gebeden voor ons met betrekking tot deze situatie. Heel erg bedankt daarvoor. We hebben ook ervaren hoe fijn het is dat in deze situatie een organisatie als de GZB achter ons staat (we hebben vooral heel veel gesproken met onze regiocoördinator).
Er werd goed meegedacht, advies gegeven en we voel(d)en ons echt gesteund.

Dankpunten
– dat de trainingen inmiddels weer opgestart zijn en dat er
positieve reacties komen van de deelnemers;
– voor de steun en het meeleven wat we ervaren van jullie als
familie, vrienden, (deelgenoten) gemeenteleden en ook vanuit
de GZB;
– voor gezondheid en energie.

Gebedspunten
– voor de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in
Midden Sulawesi, voor het land Indonesië en in het bijzonder
het eiland Sulawesi;
– dat onze Kitas (verblijfs/werkvergunning) zal worden afgegeven
en de onzekerheid daarover dan voorbij is;
– dat de deelnemers van de tweede preekmodule (in januari)
inzichten op mogen doen die hen helpen om het Evangelie te
verkondigen.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl