Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Touching the Nations

‘Geven jullie hen maar te eten’. Deze opdracht van Jezus aan zijn discipelen, in de Bijbel te vinden in Marcus 6, wordt heel letterlijk genomen door de in Sliedrecht opgegroeide Arthur de Jager.  Arthur en zijn vrouw wonen in een van de armste gebieden op de Filippijnen. Daar heeft hij de stichting ‘Touching the Nations’ opgericht.
De stichting zorgt naast evangelisatie, pastorale zorg, ook voor voedselhulp aan de allerarmste gezinnen. Ook verzorgt TTN pastoraat en hulp voor gevangenen. Een belangrijk deel van het werk is het Child Care Project, dat kinderen een toekomst wil geven door in een deel van hun onderhoud en scholing te voorzien. Echter, in deze coronatijd is er nu al 8 maanden een lockdown, geen scholen, veel honger, en veel kinderarbeid. Arthur zegt dat momenteel meer mensen aan honger overlijden dan aan corona. Hij en zijn vrouw hebben een permit om te handelen met eten, zodat zij dit eten kunnen uitdelen aan de allerarmste kinderen en hun gezinnen. Hij heeft al zakken rijst gekocht om mensen te helpen. Arthur zegt dat het daar heel erg is.
Veel bedrijfjes gaan failliet. In deze coronatijd mogen de mensen niet tegelijk naar buiten, en dat betekent dat er ook niet altijd voedsel gehaald kan worden. Hierdoor zijn het dus vooral de kinderen die hieronder lijden. Er is momenteel dringend behoefte aan eten en drinken! Als Zendingscommissie 1-2 dragen wij Arthur en zijn vrouw, en alle mensen van TTN, een warm hart toe in het mooie, maar ook moeilijke werk. Helpt u mee, door middel van uw gave, om dit werk voort te kunnen zetten en de allerarmste kinderen met hun gezinnen te voorzien van de eerste levensbehoefte?
Namens de zendingcommissie ,
Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Pieter Hofman, Wim van Tuijl