Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Voorjaarszendingscollecte:
Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland
Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Dank u dat u wilt bijdragen aan een stukje Vrolijkheid voor jonge vluchtelingen!

Bericht familie Vogelaar
Afgelopen zondag kwam het al in het dankgebed naar voren dat de werkvergunning van fam. Vogelaar rond is tot eind januari 2022. We delen graag het bericht wat Laurens Jan ons stuurde:
”Beste mensen, gemeenteleden in Sliedrecht,
In de afgelopen maanden hebben we behoorlijk in de zorgen gezeten, omdat onze werkvergunning maar niet rond kwam. Gisteren (22-02-2021) ben ik bij het immigratiekantoor geweest en heb ook van Lourina en de kinderen de paspoorten gekregen, met daarin een geldig stempel. We mogen nu tot eind januari volgend jaar in Indonesië blijven. Dat betekent dat we in september/oktober al weer aan de slag moeten met een verlenging. Nu zijn we vooral dankbaar en prijzen God. Vanuit de deelgenotengemeenten is er meegeleefd en meegebeden. Daar willen we jullie voor danken.
In hartelijke verbondenheid, ds. Laurens Jan Vogelaar

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karn Versteeg, Wim van Tuijl