Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Pinksterzendingscollecte:
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen Bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch
Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen
kinderen toch de Bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse Bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Met onze bijdrage aan deze collecte steunen we het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee?

Bericht van Fam. Vogelaar:
Beste mensen in Sliedrecht. Een hartelijke groet vanuit Palopo! Hopelijk maken jullie het allemaal goed en zijn jullie gezond.
Bij deze ook nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet voor Misi Sulawesi en voor de vele blijken van meeleven die we van jullie krijgen! Echt ontzettend leuk: kaarten, e-mails, pakketten…
We weten ons ook gedragen door jullie gebeden. De afgelopen maanden is het wat stil gebleven. Dat had te maken met de stress rondom ons visum en de impact van de Coronacrisis.
Via Facebook heb ik wel steeds berichten gedeeld.
Deze week heb ik weer een blog geschreven.
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/blog/de-verschillende-ibadah?user_id=110055
De komende weken zullen er meer blogs volgen.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl