Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Collectedoel 3e kwartaal: ‘Sergelt OOD’
Corrie Van der Esch (bekende van Robert en Gillian Gort) is bij deze organisatie werkzaam.
‘Sergelt OOD’ is een non-profit organisatie in Mongolië.
Sergelt betekent herstel, herleving.
Zij fungeren als contactpunt voor dak-en thuislozen om gezamenlijk toe te werken naar verlichting, verbetering en verandering van levenssituaties. Met de inloopbus die zij hebben, bieden ze een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een maaltijd, een praatje of hulpbehoefte. Dit jaar hebben ze een re- integratieprogramma opgezet voor dakloze verslaafden na alcohol rehabilitatie op weg te helpen naar een stabiel en onafhankelijk bestaan terug in de maatschappij.
Met name zoekt deze organisatie financiële steun voor:
– Het opnieuw opbouwen van een gebouw op ons land (wat nu nog een spookhuis is) en wat we willen gaan gebruiken als koffiehuis/stroopwafel bakkerij, als werkgelegenheid en salaris voor deelnemers in ons re-integratie programma.
– De bouw van een kantoor (ons kantoor zullen we tijdelijk in het grote gebouw op ons land houden, maar dat gebouw moet uiteindelijk volledig gebruikt gaan worden voor ons
re-integratie project: een halfway house met woongelegenheid en werkplaatsen voor daklozen na alcoholrehabilitatie. Ook is de voorziening te klein als langdurig kantoor.
– De aankoop van het land pal naast ons. Onze buren willen het verkopen, en dat is een grote droom voor ons, doordat we dan een compleet vrijstaand stuk land hebben met alle ruimte om verder te groeien. Het komt met een gebouw dat gerenoveerd moet worden, maar dan gebruikt zou kunnen worden als kantoor, zodat we ook geen compleet nieuw gebouw zouden hoeven neer te zetten.
– Onze uitgaven voor de inloop bus activiteiten. We hopen voor deze mooie organisatie dat u een duit in de zendingsbussen wilt doen, zodat zij hun idealen verder kunnen gaan realiseren.
Hartelijk dank alvast voor uw gift,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl

P.S. Het GZB vakantieboekje ligt aanstaande zondag in de kerk.