Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Gebed gevraagd
Twee weken geleden tijdens de najaarszendingsdienst is door ds. Mink voor onze beide zendings’velden’, Goud van Noord en familie Vogelaar, gebeden. We vonden het een goed idee om nogmaals de (dank)punten van gebed aan u door te geven, zodat we als een biddende gemeente om hen heen kunnen blijven staan.

Dankpunten van Goud van Noord :
– Goud op Zondag is officieel een pioniersplek binnen de Protestantse kerk in Nederland;
– het verlangen van mensen om kennis te maken met het christelijk geloof en zich erin te verdiepen.
Gebedspunten voor Goud van Noord:
– dat er mensen met draagkracht gevonden worden die kunnen helpen de geloofsgemeenschap verder op te bouwen;
– dat er kinderwerkers gevonden worden die het kinderwerk kunnen opzetten.
Helaas is het nog niet geheel mogelijk om allerlei activiteiten van Goud van Noord met elkaar mee te maken, maar wilt u de gemeente van Goud van Noord een bemoediging sturen? Bij deze de adresgegevens:
Stichting Goud van Noord, Zwaanshals 287A, 3035 KH Rotterdam. Facebook: Goud van Noord.
Dankpunten van familie Vogelaar:
– in de afgelopen periode hebben er, met in achtneming van de gezondheidsprotocollen omtrent corona, toch nog veel trainingen kunnen plaatsvinden;
– sinds half oktober mogen Jefta en Febe sinds 1,5 jaar weer voor 3 uur, 2 dagen per week live naar school. Ze genieten hier erg van.
Gebedspunten voor familie Vogelaar:
– er wordt nagedacht over het toerustingsprogramma voor 2022; wat heeft prioriteit en wat is haalbaar?
– Wijsheid, inzicht en tact voor het synodebestuur, het kernteam en de betrokken medewerkers van de GZB;
– de aanvraag van de Kitas (werkvergunning) gaat in december weer plaatsvinden; de aanvraag bij de vorige werkvergunning verliep erg traag, hopelijk gaat het deze keer sneller.
Wilt u familie Vogelaar bemoedigen met een kaartje, bij deze ook hun adres:
Kantor Sinode Geraja Protestan Indonesia, Luwu (GPIL), Familie Vogelaar,
JI.Dr. Ratulangi Km.7 Rampoang, Kotak, Pos 118, Kota Palop 91914, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Facebook: Laurens Jan Vogelaar.

Namens Goud van Noord en familie Vogelaar hartelijk dank voor uw gebed.
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl