Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Doelcollecte: Touching the Nations
Zoals u misschien wel weet werkt Arthur de Jager, zoon van Arie en Rosita de Jager, op de Filipijnen en heeft hij 16 jaar terug de stichting Touching the Nations opgericht. Hij heeft zijn master in theologie in Amerika gehaald. Daar vandaan is hij door een gemeente uitgezonden naar Japan voor twee jaar. Hierna is hij naar de Filipijnen verhuisd. Hij werd ondersteund door een Amerikaanse gemeente die na vier jaar ophield te bestaan. Dus hij
moet in zijn eigen onderhoud voorzien. In de beginjaren heeft hij daar onder andere gewerkt in drie gemeenten en heeft hij pastoraat gegeven. Ondertussen heeft hij dorpsgenoten opgeleid tot voorganger en leiden zij nu de gemeenten daar. Er wordt nog steeds één keer per week een dienst gehouden en Gods werk mag ook daar doorgang vinden, er komen nog steeds mensen tot geloof. Hij heeft winkeltjes opgericht om de bevolking werk te geven. Momenteel houdt Arthur zich veel bezig met het bevoorraden van schepen met koffie en fair trade goederen waar hij een werkvergunning voor heeft. Deze schepen varen dan naar Indonesië om daar de lokale bevolking te ondersteunen.
Ook trekt hij regelmatig naar de allerarmsten om hen te ondersteunen met zelf verbouwde groenten. Ook dit gebeurt allemaal fair trade. In december 2021 heeft ook een tyfoon plaatsgevonden in het gebied waar hij woont en over geheel de Filipijnen. Deze tyfoon heeft heel veel verwoest, waardoor de allerarmsten nog armer zijn geworden. Om het land en hetgeen wat Arthur daar doet voor de lokale bevolking weer te herstellen is veel geld nodig.
Wij bevelen dan ook graag deze collecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast!

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl