Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1 en 2

Doelcollecte: Open Doors
Noodkreet van Ethiopische gelovigen, vervolging te midden van oorlog en droogte.
Een humanitaire ramp dreigt in de Hoorn van Afrika. In delen van Ethiopië, maar ook in Kenia en Somalië, heerst extreme droogte. Het conflict in de Ethiopische regio Tigray dwingt mensen bovendien te vluchten. De combinatie van hongersnood, oorlog en vervolging maakt christenen zeer kwetsbaar.
Open Doors werkt onder vervolgde christenen in Ethiopië.
Zij hebben niet alleen te maken met de hongersnood, maar lijden tegelijkertijd onder vervolging. Extremisten vallen hun kerken aan. En christenen die op het overwegend islamitische platteland leven, krijgen dikwijls geen toegang tot gemeenschapsvoorzieningen zoals een waterput. Of ze worden verbannen uit het dorp. Dat alles maakt hen volledig afhankelijk van noodhulp. Open Doors zoekt hen op en geeft de hulp die ze anders niet zouden krijgen.
• Bid voor Ethiopië: een land dat zwaar getroffen is door oorlog en droogte;
• Bid voor vrede en verzoening in het hele land;
• Bid dat onze broers en zussen staande zullen blijven en op tijd hulp krijgen;
• Vraag God of Hij zich wil ontfermen over hen die door conflicten ontheemd zijn geraakt en hun dierbaren hebben verloren tijdens de oorlog.
Geef alstublieft gehoor aan de noodkreet van Ethiopische gelovigen en draag bij.
Noodhulp is dringend nodig. Doet u mee?
Met € 60,- geeft u drie christenen medische hulp die dat acuut nodig hebben.
Heel hartelijk dank!
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl