Zondag 6 november: Najaarszendingscollecte

Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2
Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.
Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. En omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger.
Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor € 2.450,- krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?
Hartelijk dank,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl