Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Voorjaarzendingscollecte zondag 5 maart 
Palestina – Samen Bijbellezen opent deuren
De voorjaarzendingscollecte is bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een Bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.
Wat betekent dit project voor Marjam? ‘Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien. Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Het geloof speelt een grote rol in haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me meenam naar een Bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voorbeeld. Ik ben er iedere week bij!’
We bevelen deze voorjaarzendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen van harte bij u aan.

Zaterdag 18 maart: GZB-dag
Informatie over deze GZB dag heeft al een keer eerder in het Kerkblad gestaan vanuit wijk 3 en 4. Om het nog eens onder uw aandacht te brengen. We zijn dankbaar dat we op D.V. zaterdag 18 maart weer een GZB-dag kunnen organiseren! Een dag van ontmoeting, samen luisteren naar inspirerende verhalen uit de wereldkerk, van samen zingen en met elkaar bidden. Zending zonder gebed is ondenkbaar. Het thema van deze GZB-dag is dan ook ‘Bid’. U kunt meer informatie vinden, lezen en u aanmelden via de website: www.gzb.nl/evenementen/gzb-dag.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl