Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Tweede kwartaaldoel
Het eerste kwartaal zit er bijna op. In het tweede kwartaal is de opbrengst van de (digitale) zendingsbussen bestemd voor Goud van Noord.Hartelijk dank voor uw gift.
Goud van Noord en Goud op Zondag hebben ook veel vrijwilligers nodig, hier volgt een aantal projecten waarvoor vrijwilligers nodig zijn.
Goud van Noord:
– Project Huiswerkhelden: Huiswerkbegeleiders voor basisschoolkinderen.
– Hosts voor het project Huiskamer: Gastheer of gastvrouw voor een dagdeel in de week.
– Maatjes voor het project Helden van het Oude Noorden: Gekoppeld worden aan een gezin met een hulpvraag.
Goud op Zondag:
– Musici voor Goud op Zondag: Muzikale begeleiding tijdens de vieringen.
– Up-to-date houden website: blogspots plaatsen en kleine aanpassingen op de website doorvoeren.
Op de KerkKlets-app staat meer informatie. Lijkt het u of jou leuk om een handje te helpen, neem dan contact op met Karin Versteeg 06-16 38 07 83.
Met vriendelijke groet,
zendingscommissie wijk 1 en 2